THB Systemy Informatyczne

Nasze rozwiązania IT dla branży komunalno-mieszkaniowej

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest wrocławską firmą informatyczną, która od 19 lat specjalizuje się w dostarczaniu systemów informatycznych i usług dla branży mieszkaniowej i wodociągowo-komunalnej. Nasz sztandarowy produkt to system informatyczny

THB SEZaM

(System Eksploatacji Zasobów Miejskich)

 

Projektujemy, tworzymy i wdrażamy systemy informatyczne oraz nadzorujemy proces ich eksploatacji.

Istotne informacje o nas

THB SEZAM

wspiera następujące obszary działalności gospodarczej