Jako nowoczesna i odpowiedzialna firma informatyczna stawiamy na rozwój technologii i produktów. Dlatego od lat, w ramach własnego działu badawczo-rozwojowego oraz we współpracy z wrocławskim środowiskiem naukowym, prowadzimy prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami IT.

Jesteśmy również:

  • Członkiem Założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
  • Członkiem Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych przy Politechnice Wrocławskiej.
  • Członkiem Klastra Technologii Human Cloud

Efektem tych prac są między innymi:

  • innowacyjne elementy interfejsu użytkownika w THB SEZaM
  • nowoczesny zestaw inkasencki z wykorzystaniem 8-calowego tabletu i dedykowanym mu oprogramowaniem
  • technologia modelowania i gromadzenia danych złożonych struktur technicznych w oparciu o teorię grafów
  • unikalna technologia zarządzania pracą i zasobami. Aktualnie pracujemy nad zastosowaniem jej w systemie THB SEZaM

i inne.

Nasza praca została doceniona. Na prowadzenie prac badawczo rozwojowych uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o łącznej wartości blisko 3,5 mln złotych.

Obecnie realizujemy:

1. „Sporządzenie i wdrożenie strategii eksportowej THB Systemy Informatyczne”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
6 Oś Priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Okres realizacji: 16.02.2015 – 31.12.2015
Wartość projektu: 326 396,93 zł
Kwota dofinansowania: 218 657,07 zł

Celem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej THB rekomendowanej w Planie rozwoju eksportu. Jego realizacja pozwoli na wprowadzenie usług THB na rynki zagraniczne i pozyskanie kontrahentów z dwóch krajów: Niemiec i Austrii, a w konsekwencji zbudowaniu marki handlowej rozpoznawalnej na tych rynkach.

2. „Wdrożenie w działalności Wnioskodawcy platformy B2B do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy THB a kontrahentami.”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B
8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
Okres realizacji 01.01.2014 – 31.12.2015
Wartość projektu: 850 100,00 zł
Kwota dofinansowania: 596 720,00 zł

W ramach projektu powstanie platforma B2B, za pośrednictwem której będziemy świadczyć usługi naszym Partnerom biznesowym. Platforma B2B dostępna będzie dla użytkowników przez Internet. Dzięki zaawansowaniu technologicznemu i innowacyjności, platforma umożliwi świadczenie przez nas na rzecz Partnera automatycznej usługi prognozowania czasu realizacji zlecenia poprzez inteligentne przyjęcie i sklasyfikowanie zgłoszenia.

Projekt realizowany jest w czterech sześciomiesięcznych etapach.

3. „Biocybernetyczny system predykcji i monitorowania powikłań narządowych nadciśnienia z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod diagnostycznych i bezprzewodowych czujników do badania układu krążenia”
Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED CYBERKARD
Okres realizacji: 16.01.2016 – 31.12.2018
Wartość projektu: 22 695 660 zł
Kwota dofinansowania: 18 148 477 zł

Projekt ma na celu opracowanie cybernetycznego systemu predycji i monitorowania powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego z uwzględnieniem niewydolności serca, choroby niedokrwiennej z zawałem serca oraz powikłań zatorowo-zakrzepowych. System będzie oparty na nieinwazyjnych, bezprzewodowych pomiarach parametrów układu krążenia. System będzie umieszczony na platformie internetowej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych do rejestracji pomiarów i teletransmisji W listopadzie 2012 roku otrzymaliśmy wyróżnienie „EuroSymbol Innowacyjności 2012” za dobre wykorzystanie środków z funduszy unijnych, prowadzone z sukcesem prace badawcze oraz innowacyjne rozwiązania informatyczne.