Wieloletnia partnerska współpraca THB SI z firmą Streamsoft, szczególna dbałość Partnera o rozwój oprogramowania oraz z sukcesem przeprowadzone przez nas wdrożenia systemów ERP (Streamsoft Prestiż i Pro) pozwalają nam z wielkim przekonaniem proponować system Streamsoft Prestiż. Połączenie programu THB SEZaM z systemem Streamsoft Prestiż umożliwia zwiększenie efektywności monitoringu i kontroli takich obszarów działań jak: windykacja, wpłaty, rozliczenia. Wpłynie na sprawniejsze funkcjonowanie wszystkich działów Przedsiębiorstwa, lepszą obsługę klientów, precyzyjne kalkulowanie i rozliczanie kosztów. Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi raportującemu kadra zarządzająca będzie mogła lepiej ocenić aktualną sytuację Firmy i błyskawicznie reagować na zmieniającą się sytuację na rynku.

THB + Streamsoft wybrane moduły

Moduł Finanse i Księgowość

Wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne – pozabilansowe. Umożliwia dekretację i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie, z możliwością wykorzystania własnych schematów dekretacji, automatów, przeksięgowań i rozdzielnika kosztów. Automatyzuje obliczanie różnic kursowych oraz bieżącą kontrolę zobowiązań i należności.

Moduł Handlowo-magazynowy

Przeznaczony do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej z obsługą miejsc składowania. Wspomaga pracę działu sprzedaży i zaopatrzenia poprzez korzystanie z elektronicznej wymiany dokumentów, rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji, „gratisów” oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań. Współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne, kolektory danych, urządzenia typu PDA, panele dotykowe, wagi elektroniczne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Moduł Kadry i Płace

Spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym systemom obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Umożliwia tworzenie rozdzielnika kosztów. Posiada bogatą bibliotekę wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.

Moduł CRM

Aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz planowania i organizacji pracy wewnątrz firmy. Stanowi idealne rozwiązanie dla działów marketingu, telemarketingu, handlowych oraz wszystkich tych, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. Kontrola przydzielonych zadań oraz planowanie pracy, pozwala na efektywną współpracę z klientami.

Moduł Środki Trwałe

Umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży za pomocą przeglądarki internetowej. Każdy – uprawniony przez administratora systemu – klient ma możliwość przeglądania asortymentu, sprawdzania aktualnego stanu swoich płatności oraz limitu kredytowego. Zdalnie do systemu można wprowadzać nowe zamówienia oraz śledzić stan ich realizacji.

Moduł Wyposażenie

Aplikacja przeznaczona do wspomagania pracy działu księgowości. Umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku niezaliczanych do środków trwałych i niepodlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne.

Moduł Raporty i Formularze

Moduł umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych analiz, zestawień i formularzy w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Wygląd zdefiniowanych raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika. Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Zaprojektowane zestawienia można wyświetlać w tabelarycznym, graficznym lub mieszanym układzie prezentacji danych.