THB Systemy Informatyczne

THB JPK na żądanie – nowy obowiązek od 1 lipca 2018 roku

Od 1 lipca 2018 roku każdy przedsiębiorca na żądanie Urzędu Skarbowego zobowiązany jest
do przesłania Jednolitych Plików Kontrolnych, które bezpośrednio nie dotyczą podatku VAT.


Moduły THB SEZaM JPK  i  THB JPK umożliwiają utworzenie i wysyłkę struktury JPK VAT i  – po uprzedniej konfiguracji – JPK FA  na żądanie.

 

Klienci posiadający wersję THB 2017 modułu THB SEZaM JPK i THB JPK  korzystają głównie
ze struktury JPK VAT.    Na Państwa życzenie wykonamy usługę konfiguracji struktury JPK FA.

 

Klientów użytkujący starsze wersji aplikacji THB SEZaM i THB Win32  prosimy o aktualizację posiadanego oprogramowania.

 

 

Informacje:
Kontakt: tel. 71/79-59-070; e-mail: poczta@thb.com.pl