Obowiązek RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące danych osobowych – Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz starając się zapewnić wysoki poziom świadczonych usług podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych naszych Kontrahentów.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Braniborska 2/10 53-680 Wrocław 

Kontakt z nami: poczta@thb.com.pl lub telefonicznie, listownie (dane podane są w stopce).

 W jakim celu przetwarzane są Państwa dane:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktowych, świadczenia usług oraz w celu przesyłania newsletterów oraz umów i ofert. Nie są udostępniane innym podmiotom.

 Jak długo przetwarzamy Państwa dane:

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania umowy licencyjnej i Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez e-mail na adres poczta@thb.com.pl, list tradycyjny na adres firmy lub za pomocą połączenia telefonicznego.

 Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych
  • prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo:

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

THB SI Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawieniem, wykorzystaniem czy dostępem.