Upgrade 2016, czyli zmiana w naliczaniu odsetek i przygotowanie do pliku JPK

UPGRADE 2016 zawiera zmiany funkcjonalne w programach: THB SEZaM (branże: Administrator, Zarządca, Woda, ZOM i inne) oraz THB Zarządca, THB Administrator, THB Woda, THB ZOM w wersji Win32.

Aktualizacja (Upgrade 2016) łączy w sobie dwie funkcje:

Upgrade 2016 – część 1.

Pierwsza część aktualizacji Upgrade 2016 została napisana w celu aktualizacji oprogramowania THB w związku ze zmianą w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Ustawa z dnia 9 X 2015 roku, Dziennik Ustaw z 2015, pozycja 1830).

 1. Wprowadzenie rozróżnienia płatników na prowadzących działalność gospodarczą (FIRMA) i nieprowadzących (INDYW).
 2. Według tego identyfikatora rozróżnienie stóp procentowych do naliczania odsetek – osobne bazy stóp procentowych, w konsekwencji odsetki za zwłokę są liczone według różnych procentów.
 3. Możliwość przypisania płatnikowi za zaległe faktury kosztów windykacji (w ustalonej kwocie w EUR) według wprowadzonego wcześniej kursu.
 4. Uwzględnienie kosztów windykacji razem z kosztami upomnień na saldzie płatnika oraz wyróżnienie na wezwaniu do zapłaty.

Upgrade 2016 – część 2.

Upgrade 2016 część 2. powstał w celu uzupełnienia w programach THB informacji niezbędnych dla obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 1. Zmodyfikowaliśmy bazy danych i interfejs użytkownika w taki sposób, aby mogli Państwo wygodnie uzupełnić już zgromadzone informacje do zakresu wymaganego przez strukturę pliku JPK.
 2. Dostarczymy program THB JPK z funkcjonalnością automatycznego generowania danych dla potrzeb pliku JPK z Rejestrów sprzedaży poszczególnych programów THB z uwzględnieniem aktualizacji danych.
 3. Do pełnej obsługi JPK niezbędne będą:
  1. Uzupełnienie posiadanych danych w ramach funkcjonalność „Upgrade 2016 część 2.”.
  2. Program THB JPK do kontroli danych, zarządzania, łączenia, dystrybucji i archiwizacji przekazanych plików JPK.

ORGANIZACJA I OBSŁUGA SPRZEDAŻY
Zespół THB: tel. 71 79-59-070, e-mail: poczta@thb.com.pl