THB SEZaM- System Ewidencji Zasobów Miejskich

THB SEZaM – jeden system dla wielu zadań

THB System Eksploatacji Zasobów Miejskich – jest przykładem systemu „otwartego” na realizacje nowych zadań Użytkownika. Może obsłużyć jedną lub wiele branż (zadań), na przykład: wodociągową, lokalową, komunalną i inne.

Zapewnia uporządkowanie i integrację wszystkich zmian i stanów zachodzących po sobie w Firmie. Jest zgodny z obowiązującym prawem, ergonomiczny i skalowalny. Może być użytkowany w biurze, jak również w dowolnym miejscu poprzez przeglądarkę internetową.

Jaki jest THB SEZaM?