THB SEZaM- System Ewidencji Zasobów Miejskich

THB SEZaM w sprzedaży!

Przypominamy, że w stałej ofercie posiadamy nowoczesne narzędzia informatyczne dla Klientów branży wodociągowo-komunalnej:
THB SEZaM Woda, THB SEZaM ZOM oraz THB Mobilny Inkasent – aplikacja napisana na tablety
oraz dla Klientów branży lokalowej:
THB SEZaM Administrator.
Obecnie pracujemy nad algorytmami kosztowymi. Zakończenie tych prac umożliwi nam skierowanie do sprzedaży kolejnej aplikacji branżowej: THB SEZaM Zarządca, dedykowanej Zarządcom nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

Po wakacjach powrócimy do cyklicznych „Spotkań z THB SEZaM”.
O terminach poinformujemy Państwa w najbliższych Informatorach THB.